Every day is a good day to ride
Au mai rămas
0
zile până la
Crater XCO 2019
Proiecte
 • _
 • _
 • _
 • _
 • _
 • _
 • _
 • _
Utile
 • _
 • _
 • _

XCOradea Series

 

Înscrierea

Participarea la competiţii se face pe propria răspundere, prin completarea şi semnarea Formularului de înscriere, pe baza actului de legitimare. Semnarea Formularului de înscriere confirmă citirea, înţelegerea şi acceptarea Regulamentului competiţiilor din campionatul XCOradea Series.

Persoanele sub 18 ani se vor putea înscrie pe răspunderea comună a minorului şi a unui părinte (tutore legal). Un părinte trebuie să semneze acordul de participare a minorului. Din declaraţie reiese faptul că părinţii sunt de acord ca minorul în cauză să participe la etapa şi data cutare din campionatul XCOradea Series.

Declaraţia de acord se poate descărca şi de aici.

Minorii, ai căror părinţi nu pot fi prezenţi la Start pentru a semna Declaraţia de acord, se vor prezenta cu declaraţia descărcată de pe site şi semnată. Din declaraţie trebuie să reiese că sunt de acord cu participarea minorului la competiţie iar în cazul eventualelor accidentări suferite de acesta/defectare a bicicletei nu vor pretinde nici un fel de daune de la organizatori. În caz contrar minorul nu va putea participa la concurs

Concurenţii care nu se prezintă la Start, care sunt descalificaţi sau care abandonează nu au dreptul să solicite returnarea taxei de înscriere.

Înscrierea se consideră finalizată după ce concurentul prezintă dovada plăţii (ordin de plată, chitanţă) şi semnează Formularul de înscriere.

Concurenţii înscrişi vor primi un număr de participare fiind obligaţi să-l monteze în mod vizibil pe ghidonul bicicletei, în faţă. Acesta nu poate fi demontat decât după trecerea liniei de Start/Sosire sau după validarea abandonului de către organizatori.

Clasamentul

La fiecare etapă participanţii vor acumula puncte prestabilite conform rezultatelor obţinute pe categorii. Numărul punctelor acordate vor fi anunţate în rubrica dedicată etapei.

Nu va fi permis trecerea de la o categorie la alta pe perioada derulării campionatului. Un concurent înscris la o oarecare categorie la Etapa 1 va participa obligatoriu la aceeşi categorie la toate concursurile din campionatul de mountain bike cross country XCOradea Series.

Traseul

Participanţii la competiţiile XCOradea Series vor umări în totalitate doar rutele delimitate.

Traseele sunt delimitate conform regurilor referitoare la competiţiile de cross-country. Competiţiile se vor desfăşura pe un traseu accidentat (drumuri forestiere, poteci, pante/rampe cu grade diferite de înclinare), în zonă împădurită. Eventualele porţiuni mai dificile vor fi semnalizate corespunzător şi vor fi notificate atât pe siteul CS Velo Sport Oradea căt şi la zona de Start-Sosire.

Vor exista puncte de alimentare şi puncte de asistenţă tehnică pe traseu. Alimentarea şi asistenţa tehnică va fi permisă doar în aceste zone desemnate special.

Organizatorii vor asigura informaţii din timp pe siteul CS Velo Sport Oradea; marcarea vizibilă a traseului; puncte de informare la Start-Sosire; puncte de alimentare/control; echipe de intervenţie în caz de accidente.

Obligaţiile participanţilor:

 • purtarea căştii de protecţie şi a numărului de concurs pe tot timpul concursului;
 • respectarea în totalitate a traseului şi trecerea pe la fiecare punct de control (este interzisă folosirea scurtăturilor);
 • în caz de ieşiri (din orice motiv) din traseu, reintrare trebuie efectuat prin acelaşi punct prin care s-a iesit;
 • concurenţii trebuie să permită oricărui concurent mai rapid să îl depăşească fără obstrucţi;
 • anunţarea cât mai rapidă a abandonului la primul arbitru de traseu întălnit, punct de control, la Start-Sosire sau la telefonul organizatorilor;
 • comportament de fair-play faţă de ceilaţi concurenţi;
 • sunt interzise: utilizarea bicicletelor electrice, cu motor, a motocicletelor, tractarea de către un alt vehicul, utilizarea de ajutoare din afara concursului;
 • anunţarea la primul arbitru de traseu/post de control a oricărei probleme sesizate pe traseu;
 • este interzisă aruncarea pe traseu a ambalajelor, deşeurilor sau a altor obiecte;
 • respectarea naturii şi a persoanelor întâlnite pe traseu;
 • cheltuielile cu deplasarea, cazarea, masa, înscrierea etc. vor cade în totalitate în responsabilitatea concurenţilor.

Condiţii de descalificare

 • nerespectarea Regulamentului;
 • nefolosirea căştii de protecţie şi a numărului de concurs pe timpul concursului;
 • neparcurgerea traseului în întregime sau scurtarea lui;
 • abaterile nejustificate de la traseu;
 • utilizarea anvelopelor cu crampoane metalice;
 • nerespectarea indicaţiilor agenţilor de traseu;
 • comportamentul lipsit de fair play;
 • folosirea ajutoarelor din afara concursului (admis doar in zona de alimentare/techica);
 • schimbarea bicicletei în timpul concursului;
 • aruncarea ambalajelor sau altor deşeuri pe traseu;
 • descalificările se pot face şi după concurs în urma vizualizarii fotografiilor, filmărilor, sau a sesizării fondate a altor concurenti.

Orice accident provocat şi/sau în care este implicat un concurent, survenit în timpul desfăşurării va fi în responsabilitatea celor implicaţi în accident.

Eventualele contestaţii se depun în scris la comitetul de organizare în decurs de 15 minute de la sfărşitul competiţiei.

Drepturi ale organizatorilor

Organizatorii îşi rezervă dreptul de a folosi imaginea şi numele concurenţilor în materiale de promovare.

În caz de forţă majoră organizatorii îşi rezervă dreptul de a anula/amâna competiţia.

Organizatorii îşi rezervă dreptul de a aduce modificări asupra Regulamentului cu obligaţia de a le aduce la cunoştinţa concurenţilor atât pe siteul CS Velo Sport Oradea cât şi la zona de Start-Sosire.

Necunoaşterea acestui Regulament nu va fi admisă ca scuză pentru nici o abatere.

 

Comments are closed.

Sponsori
Parteneri
Parteneri media